Miasto i Gmina Czechowice-Dziedzice

Zapisy do Przedszkoli - Czechowice-Dziedzice - 2020/2021

Elektroniczna rejestracja dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych miasta i gminy Czechowice-Dziedzice
na rok szkolny 2020/2021 prowadzona przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Prosimy o uważne wypełnienie formularza, poprawianie zapisanych danych wiąże się z koniecznością wizyty w placówce przedszkolnej. Na podany adres e-mail zostanie przesłana wypełniona karta zgłoszenia oraz login i hasło umożliwiające wgląd w dane zapisane w systemie. Wszystkie pola formularza oprócz Informacji Uzupełniających oraz Adresu Zameldowania są obowiązkowe. Adres Zameldowania prosimy wypełnić w przypadku, gdy jest on inny od adresu zamieszkania podanego w Danych Osobowych.

Rodziny wielodzietne: Aby Państwa rejestracja została zakwalifikowana do kategorii rodziny wielodzietnej, w polu informacji dodatkowych wymagane jest podanie numerów pesel całego rodzeństwa dziecka-kandydata oraz złożenie oświadczenia o wielodzietności.

Osoby samotnie wychowujące dzieci: Aby Państwa rejestracja została zakwalifikowana do kategorii osób samotnie wychowujących dzieci, konieczne jest złożenie oświadczenia o samodzielnym wychowywaniu dziecka.

Dane Osobowe Dziecka

Pobyt w Przedszkolu


Informacje o Rodzinie / Opiekunach Dziecka


(*) Kandydat niepełnosprawny - Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność i orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.5)

(**) Kształcenie specjalne - Dziecko posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

Informacje Uzupełniające

Wybór Placówek

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Rekrutacji i akceptuję jego warunki a także z zasadami przetwarzania danych osobowych. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania – zgodnie z decyzją Komisji Kwalifikacyjnej i aktualną Uchwałą Rady Miejskiej – należnych opłat z tytułu korzystania dziecka z przedszkola. W przypadku zapisu do Przedszkola Publicznego Nr 11 – wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka do grupy integracyjnej.

Uwaga! Wysyłając poniższy formularz, poswiadczacie Państwo, że zaznajomiliście się i zgadzacie z Regulaminem Rekrutacji do Przedszkoli Publicznych Gminy Czechowice-Dziedzice oraz Regulaminem Administrowania Danymi Osobowymi. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu oraz poprawiania Państwa danych zgromadzonych w systemie. Informujemy, że administratorem Danych Osobowych zapisywanych w systemie Rejestracji Elektronicznej jest Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą przy ul. Ligockiej 1 oraz dyrektorzy placówek podległych. Informacje o jednostkach podległych Administratorowi oraz jego dane kontaktowe znajdziecie Państwo na stronie ZOPO pod adresem http://www.zopoczechowice.pl/.

(c) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 2020